Operace probíhá obvykle v místním umrtvení. Závažnější případy vyžadující rozsáhlejší zákrok v celkové anestezii se běžně provádí na většině ORL klinik fakultních nemocnic za vícedenní hospitalizace. Pro pacienty s nejtěžší formou syndromu spánkové apnoe je vhodná nechirurgická léčba přetlakem, tzv. CPAP, která se předepisuje na plicních klinikách. CPAP je přístroj na dýchání (připomínající masku pilota stíhačky), který má ve spánku pacient připevněný na obličej a zvyšuje vdechový tlak tak, aby nedocházelo ke kolapsu dýchacích cest při dýchání v noci.

Nabízené zákroky

Naše centrum nabízí zákroky v místním umrtvení, které neprovádí žádné oddělení nebo klinika v Brně. Zákroky trvají jenom několik desítek minut a po krátkém sledování pacient odchází domů. Následná bolestivost je jenom velmi mírná.

Principem všech zákroků je zpevnění tkání, vibrace kterých způsobuje zvukový fenomén – chrápání, a zmenšení nadměrných tkání, které při podtlaku během vdechu způsobuje kolaps (až uzavření) dýchacích cest. Právě dočasné uzavření dýchacích cest vede k nedostatečnému okysličení životně důležitých orgánů a částečnému (někdy i úplnému) probuzení.

Nejčastějším „epicentrem chrápání“ je oblast měkkého patra a čípku. V případě víceetážového postižení dochází ke kolapsu dýchacích cest navíc i v úrovni kořene jazyka.

U dospělých nepříliš častou příčinou chrápání je přetrvávání nosní mandle od dětství nebo vybočená nosní přepážka. Nosní mandle se v těchto případech odstraňuje stejně jako u dětí. Vybočení nosní přepážky se řeší septoplastikou.

Sjednejte si konzultaci Zašlete nám dotaz