Techniky zvětšení prsou

Jak jsme psali úvodem, zvětšení prsou silikonovým implantátem není jedinou technikou, ale je to metoda nejčastější. Co se vlastní techniky implantace týče, dají se všechny metody rozdělit dle dvou kritérií. Prvním kritériem je kam se silikonový implantát vkládá vzhledem k pozici prsního svalu a druhým kritériem je jakou cestou tam implantát dopravíme.

Co se týče pozice silikonového implantátu vzhledem k prsnímu svalu, jsou možné 2 polohy – nad ním a pod ním. Nad ním znamená, že silikonový implantát leží na svalu pod prsní žlázou. Toto umístění označujeme jako subglandulární, jednodušeji „pod prsní žlázu“. Druhou možností je, že implantát je umístěn „pod sval“, tzv. submuskulárně. Která pozice je pro Vás výhodnější se dozvíte při konzultaci, jakmile Vás plastický chirurg vyšetří. V poslední době se stále více prosazuje tzv. dual plane augmentace. Tento přístup spojuje výhody umístění implantátu pod sval s výhodami augmentace pod žlázu. Implantát je vložen pod sval, který ho v horní polovině kryje, ale zároveň se provede i uvolnění žlázy od svalu. Prsní žláza si tak najde novou přirozenou polohu a výsledek je lepší než u implantace pod sval, kde hrozí tzv. double bubble efekt, při kterém se implantát zafixuje pod svalem a prsní žláza s věkem nebo se změnou své velikosti klesne. Tím vznikne na hrudníku obraz 2 boulí.

Kde povede chirurg řez, se rovněž domluvíte při úvodní konzultaci. Můžete si vybrat ze 3 možností. Inframammární, periareolární a axilární přístup. Inframammární znamená v podprsní rýze. Je to záhyb, kde končí prs a začíná břicho. Tento přístup je nejčastější, nejbezpečnější a zároveň nejvhodnější pro řešení eventuálních komplikací. Délka řezu odpovídá velikosti silikonového implantátu. Při velikosti cca 250g je nutný 6-7 cm dlouhý řez, při velikostech větších je řez delší. Druhou možností je přístup periareolární, neboli kolem bradavky. Některé ženy mají dvorce malé a tento přístup u nich není možný. Naopak u žen se dvorcem velkým, může být augmentace příležitost pro zmenšení dvorce nebo dokonce k modelaci prsou. Posledním možným přístupem je tzv. axilární, neboli přes podpažní jamku. Tento přístup je vhodný u klientech se silikonovým implantátem umístěným pod sval, kdy se jedná o metodu bezpečnou. Výsledná jizva je schovaná v podpažní jamce. Nevýhodou bývá menší možnost umístění implantátů ke středu hrudníku.

Během konzultace Vám nabídneme ze škály cca 500 možných implantátů. Díky této jedinečné nabídce jsme Vám opravdu schopni implantát „ušít na míru“. Pro snazší orientaci mezi silikonovými implantáty uvedeme jejich základní rozdělení dle tvaru. Implantát může být buď kulatý nebo anatomický. Kulatý implantát je častější, jeho vložení přináší méně potenciálních komplikací. Na druhé straně anatomický implantát je přirozenější a mnohdy jedinou volbou, díky které dosáhneme dokonalého tvaru po zvětšení prsu. 

Sjednejte si konzultaci Zašlete nám dotaz